Κίνδυνος λουκέτου σε Κέντρο Αποκατάστασης στη Λάρισα

Κίνδυνος λουκέτου σε Κέντρο Αποκατάστασης στη Λάρισα

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Θεσσαλικού Κέντρου Ιατρικής Αποκατάστασης, που εδρεύει στη Λάρισα, καθώς μετά από σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που διογκώνονται από τις συνεχιζόμενες παραιτήσεις επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αμφισβητείται ακόμα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 44 νοσηλευόμενους.

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε ο Εισαγγελέας την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τις παρεμβάσεις αντιπροσωπείας γιατρών και νοσηλευτών προκειμένου να διερευνηθούν πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης του ιδιωτικού κέντρου αποκατάστασης που θέτουν σε διακινδύνευση τη ζωή ή την υγεία των νοσηλευομένων ασθενών, κινητοποίησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, που εισηγούνται ακόμα και αναστολή λειτουργίας του Κέντρου εάν δεν τηρηθούν όσα προβλέπονται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Με την παραγγελία της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λάρισας η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Π.Δ.395/1993 Επιτροπή των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης προχώρησε την προηγούμενη Παρασκευή σε λεπτομερειακό έλεγχο επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας στους νοσηλευόμενους, στη διαπίστωση της καλής συντήρησης των ιατρικών και λοιπών μηχανημάτων, στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και τυχόν εκπαιδευτικού έργου και γενικά στην τήρηση των νόμων και των διατάξεων για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η Επιτροπή διαπίστωσε σωρεία προβλημάτων, όπως καταγγέλθηκαν τόσο από τον επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου όσο και από το προσωπικό και στο συνταχθέν πόρισμα προτείνει τόσο στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας όσο και στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστό την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.500 ευρώ –του ανώτατου προβλεπόμενου- και άρση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας του Κέντρου –βεβαίωση που χορηγείται κάθε χρόνο μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Το πόρισμα του ελέγχου κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, όπως και το πόρισμα του χθεσινού νέου έκτακτου ελέγχου του Κέντρου από την Επιτροπή, καθώς στο μεσοδιάστημα αντιπροσωπεία του Κέντρου επανήλθε με νέα παρέμβαση στην Εισαγγελία καταγγέλλοντας επιδείνωση της κατάστασης και κατ’ επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Επιτροπή στον νέο έλεγχο διαπίστωσε ότι τις τελευταίες ημέρες παραιτήθηκαν άλλες 14 νοσηλεύτριες, ενώ μειώθηκε και ο αριθμός των νοσηλευομένων κατά 15, με αποτέλεσμα η παροχή υπηρεσιών προς τους 44 νοσηλευόμενους, ιδιαίτερα τους βαριά ασθενείς, να καθίσταται επισφαλής δεδομένου ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού για να υποστηρίξει την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή στο δεύτερο πόρισμά της επαναλαμβάνει τις προτάσεις της για την επιβολή του διοικητικού προστίμου και την άρση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, επισημαίνεται η επισφάλεια για την παροχή της ιατρικής φροντίδας στους νοσηλευόμενους και καλεί τη Διοίκηση του Κέντρου να προσκομίσει εγγράφως τις αποφάσεις της για την τοποθέτηση νέου επιστημονικού διευθυντή στη θέση του παραιτηθέντος, που ασκεί προσωρινά τα καθήκοντά του μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Εάν παρέλθει η συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς η διοίκηση του Κέντρου να ανταποκριθεί, σημειώνουν γνώστες της νομοθεσίας και των διαδικασιών, τότε το Κέντρο θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της!

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομοθεσίας που ρυθμίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης πολύ δύσκολα θα αποφασίσουν να μην τις αποδεχθούν εξαιτίας του θεσμικού ρόλου της Επιτροπής.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και με την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Εισαγγελίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη για την τύχη του Θεσσαλικού Κέντρου Αποκατάστασης.

Του Δημ. Κατσανάκη

Πηγή
www.eleftheria.gr