Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Λάρισας από την απώλεια του Κώστα Χαμπίπη